Rezultate financiare – 2023

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRomanianRussianSpanish

Rezultate financiare – 2023

 

 • EBITDA – 1.732,7 milioane de lei, în creștere cu 27,1% (sau 369,8 milioane de lei) față de anul 2022
 • Venituri operaționale – 13.333,8 milioane de lei, în scădere ușoară cu 3,7% comparativ cu 2022
 • Profit net – profit net de 620,4 milioane de lei, în creștere cu 11% (sau 61,6 milioane de lei)
 • CAPEX PIF (valoarea investițiilor puse în funcțiune) – 777,1 milioane de lei, în creștere cu 62,2% față de 2022
 • Profitul net individual obținut de Electrica S.A. în anul 2023 este de 19,2 milioane de lei. Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual este de 0,1178 lei/acțiune, iar valoarea totală brută a dividendelor este de 40 milioane de lei

În anul 2023, la nivelul Grupului Electrica, EBITDA a înregistrat o creștere de 27,1%, respectiv 369,8 milioane de lei, ajungând la o valoare de 1.732,7 milioane de lei, comparativ cu valoarea de 1.362,9 milioane de lei realizată în anul 2022.

Creșterea EBITDA a fost generată, în principal, de performanța pe plan operațional a segmentului de distribuție, pe fondul creșterii veniturilor din distribuția de energie electrică cu aproximativ 1.014,8 milioane de lei (sau 29,9%), la valoarea de 4.411,5 milioane de lei, față de 3.396,6 milioane de lei în 2022.

Profitul operațional a înregistrat o creștere de 22,0%, până la valoarea de 1.011,1 milioane de lei, datorită impactului pozitiv de 688,6 milioane de lei generat de cheltuielile operaționale, impact diminuat de scăderea veniturilor operaționale cu 506,4 milioane de lei.

Profitul net pentru anul 2023 a înregistrat o creștere de 61,6 milioane de lei (11%). Rezultatul este generat, în principal, ca urmare a performanței segmentului de distribuție, în contextul scăderii costurilor cu energia electrică pentru acoperirea CPT, ca urmare a implementării mecanismului de achiziție centralizată MACEE. Conform acestuia, producătorii au obligația de a vinde 80% din energia disponibilă la un preț de 450 lei/MWh, impact diminuat de creșterea volumelor de energie electrică necesară pentru acoperirea pierderilor în rețea.

Alexandru Chiriță, CEO Electrica: „Grupul Electrica a menținut traiectoria pozitivă a performanțelor financiare din anul 2023, cu o creștere de peste 27% a valorii EBITDA și un profit net cu 11% mai mare față de anul precedent. Este o muncă de echipă și le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru efortul susținut.

Anul trecut a adus pentru noi și alte evenimente importante, precum accelerarea inițiativelor din segmentul de producție a energiei regenerabile și lansarea strategiei corporative pentru perioada 2024-2030. Prin adoptarea noilor direcții strategice, aliniate cu cele de la nivel național și european, vom îndeplini un rol important în tranziția energetică și vom contribui semnificativ la atingerea obiectivelor de sustenabilitate, eficiență și inovare din domeniu. În același timp, ne propunem să asigurăm perspective solide de dezvoltare a companiilor din Grup și să răspundem atât nevoilor clienților, cât și așteptărilor investitorilor și acționarilor noștri.”

Pe segmentul de distribuție, veniturile au crescut cu aproximativ 1.014,8 milioane de lei (sau 29,9%), la 4.411,5 milioane de lei, de la 3.396,6 milioane de lei în 2022, în principal din efectul generat de creșterea veniturilor recunoscute în conformitate cu IFRIC 12 (recunoscute pe baza stadiului de execuție a lucrărilor, conform politicii contabile privind recunoașterea veniturilor din contractele de construcții), la care s-au adăugat creșterea tarifelor de distribuție și scăderea volumelor de energie electrică distribuită.

În ceea ce privește segmentul de furnizare, veniturile au scăzut în anul 2023 cu aproximativ 905,8 milioane de lei (sau 11,1%), la 7.280,3 milioane de lei, de la 8.186,0 milioane de lei în 2022, această variație fiind generată, în principal, de scăderea cantității de energie electrică furnizată cu aproximativ 9,1%, ca urmare a diminuării portofoliului de clienți, precum și a scăderii consumului la nivel național (efect al creșterilor de preț la energia electrică, dar și al măsurilor de eficiență energetică implementate). Pentru segmentul de furnizare, atât în anul 2023, cât și în 2022, efectul prețurilor cu amănuntul la energie electrică a fost acoperit prin subvenții primite de la autoritățile statului, ca urmare a aplicării mecanismului de plafonare a prețurilor la energia electrică și gaze naturale, în urma aplicării Ordonanței 27/2022, cu modificările și completările ulterioare.

La 31 decembrie 2023, suma estimată pentru subvenții, ce urma a fi primită de la Ministerul Energiei, era în valoare de 2.595,6 milioane de lei (31 decembrie 2022 – 1.280,8 milioane de lei), iar de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială era de 19,0 milioane de lei. Din valoarea subvențiilor de încasat, suma de 1.528,7 milioane de lei reprezintă cereri neîncasate și depuse la autoritățile statului.

De menționat pentru evoluția din punct de vedere al performanței financiare 2023 vs. 2022 este faptul că, în 2023, CPT capitalizat a fost de aproximativ 18,6 milioane de lei față de 2022, când s-a înregistrat o valoare de 989,3 milioane de lei, Grupul Electrica reușind să scadă costurile adiționale privind achiziția de energie electrică pentru CPT pe segmentul de distribuție.

Pe lângă scăderea costurilor cu CPT, performanța operațională a fost susținută și de reducerea altor costuri operaționale, cât și de obținerea unor venituri mai mari din energia reactivă.

Este de menționat și faptul că, activele intangibile constituite, împreună cu veniturile din capitalizarea costurilor cu CPT, sunt nemonetare. Aceste venituri se recuperează din punct de vedere monetar (prin facturări și, ulterior, încasări), în prezent și în perioadele următoare, primul an fiind 2023, începând cu data de 1 aprilie.

ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI LA NIVEL CONSOLIDAT

Principalele rezultate prezentate în continuare sunt extrase din situațiile financiare consolidate, la data și pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2023, întocmite conform OMFP 2844/2016:

Rezultate financiare – în milioane de lei* 2023 2022 Δ Δ% T4 2023 T4 2022 Δ Δ%
Venituri operaționale, din care: 13.333,8 13.840,2 (506,4) -3,7% 3.442,9 3.618,7 (175,7) -4,9%
   Venituri din subvenții 3.287,9 2.687,1 600,8 22,4% 751,6 624,3 127,3 20,4%
   Venituri producție imobilizări necorporale 18,6 989,3 (970,7) -98,1% (47,7) 209,4 (257,2)
Cheltuieli operaționale (12.322,6) (13.011,2) 688,6 -5,3% (3.144,3) (3.522,0) 377,7 -10,7%
Profit operațional 1.011,1 828,9 182,2 22,0% 298,6 96,7 202,0 208,9%
EBITDA 1.732,7 1.362,9 369,8 27,1% 479,9 258,8 221,1 85,4%
Rezultat financiar (293,8) (165,0) (128,8) 78,1% (77,0) (61,7) (15,3) 24,7%
Profit net 620,4 558,8 61,6 11,0% 202,0 25,1 176,9 704,9%

*Sumele sunt rotunjite la nivelul celei mai apropiate valori întregi

Sursa: Electrica

ALTE INFORMAȚII OPERAȚIONALE IMPORTANTE

 • Volumul de energie electrică distribuită – 17,05 TWh, în scădere cu 3,8% față de anul 2022. DEER deserveste aproximativ 3,93 milioane de utilizatori, pe o arie ce acoperă circa 40,8% din suprafața României;
 • Volumul de energie electrică furnizată pe piața cu amănuntul – 7,8 TWh, în scădere cu 9,1% comparativ cu anul 2022, pe fondul tendinței generale de scădere a consumului de energie electrică; Electrica Furnizare furnizează electricitate pentru aproximativ 1,7 milioane de locuri de consum pe piața concurențială, cât și în regim de serviciu universal și de ultimă instanță;
 • Cota de piață pe furnizarea de energie electrică – Electrica Furnizare este unul dintre cei mai mari furnizori, cu o cotă totală de piață de 16,61% și de 10,25% în regim concurențial, conform ultimului raport ANRE disponibil, din noiembrie 2023;
 • Grupul Electrica urmărește în continuare extinderea portofoliului în domeniul producției de energie electrică, în special din surse regenerabile, având la acest moment proiecte în diferite faze de execuție, cu o capacitate de aproximativ 300 MW;
 • Baza Activelor Reglementate (BAR), în termeni nominali, este estimată, la finalul anului 2023, la valoarea de 7,2 miliarde de lei;
 • În 2023, operatorul Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) a realizat și pus în funcțiune investiții în valoare de 777,1 milioane de lei, reprezentând 101,7% din valoarea anuală a programului de puneri în funcțiune planificat pentru 2023 (i.e. 764,1 milioane de lei, din care 628,4 milioane de lei plan aferent anului 2023 și 135,6 milioane de lei valori reportate aferente anului 2022).

Mai multe informații despre rezultatele financiare ale Grupului Electrica în anul 2023 puteți găsi la acest link: https://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/rezultate-financiare/situatiile-financiare-pentru-2023/.

Rezultatele prezentate în acest comunicat sunt bazate pe situațiile financiare individuale și consolidate auditate, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, care sunt supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al Electrica pentru data de 25 aprilie 2024.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice.

Grupul Electrica oferă servicii la aproximativ 3,9 milioane de utilizatori și are o arie de cuprindere națională – cu organizare în trei zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din București și Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuției și furnizării energiei electrice.

Mai multe informații despre Grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei: www.electrica.ro.

Future Economy nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Future Economy nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Future Economyîşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.futureeconomy.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Future Economy în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe futureeconomy.ro

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vrei mereu cele mai actuale informatii?