Electrica – rezultate financiare 2022

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRomanianRussianSpanish

Electrica – rezultate financiare 2022

 • La nivel consolidat, profitul net al Grupului Electrica, în anul 2022, este în valoare de 558,8 milioane RON, comparativ cu o pierdere de 552,9 milioane RON în anul 2021
 • În anul 2022, Electrica S.A. a obținut un profit net individual de 24,3 milioane RON
 •  Veniturile Grupului Electrica au atins un nivel de 10.010 milioane RON, mai mari cu 39,4% față de anul 2021

În anul 2022, profitul net al Grupului Electrica a fost în valoare de 559 milioane RON. Rezultatul a fost generat, în principal, de performanța segmentului de furnizare și, în plan secundar, de aplicarea noilor reglementări cu privire la consumul propriu tehnologic, pe fondul creșterii prețului unitar al energiei electrice, cât și al deficitului existent în Uniunea Europeană.

 

Declarație Alexandru Chiriță, Director General Electrica S.A.: “Performanțele financiare înregistrate de Grupul Electrica în anul 2022, unul atipic pentru piața energiei, și nu numai, sunt rezultatul unui proces continuu de optimizare și adaptare la evoluțiile economice și legislative.

 

Le mulțumesc colegilor, clienților, investitorilor și partenerilor noștri, care au susținut aceste demersuri și au contribuit la gestionarea corespunzătoare a condițiilor adverse în care ne-am desfășurat activitatea anul trecut.

 

În perioada următoare vom continua procesul de adaptare a activităților și a strategiei la condițiile pieței, mizând, în același timp, pe o creștere sustenabilă a companiilor din Grup, astfel încât să putem asigura stabilitatea financiară și eficiența tuturor liniilor de business pe care le deținem în portofoliu”.

 

Începând cu data de 30 septembrie 2022, Grupul Electrica aplică prevederile OUG nr. 119/2022, prin care costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică, realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, față de costurile recunoscute în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial. Grupul a înregistrat venituri din capitalizarea consumului propriu tehnologic în sumă de 951,6 milioane RON, reprezentând consumul propriu tehnologic suplimentar calculat ca diferență dintre costul net cu achiziția și costul consumului propriu tehnologic inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022.

 

Capitalizarea costului suplimentar cu achiziția energiei electrice din anul 2022, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic față de costurile incluse în tarifele aprobate pentru anul 2022, este prevăzută de OUG 119/2022, pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022, și de Ordinul ANRE nr. 129/2022 de aprobare a Normelor metodologice privind recunoașterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic față de costurile incluse în tarifele reglementate publicate în MO 1019/19.10.2022.

 

Potrivit legislației incidente, costurile capitalizate se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării și se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate (RRR) aprobată de ANRE, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri. Acestea se recunosc ca o componentă distinctă în tarifele reglementate, denumită „componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT”.

 

Rezultate 2022 2021 2020
    Financiare* (milioane RON) (milioane RON) (milioane RON)
Venituri operaționale din care: 13.8400 7.375 6.666
  Venituri din subvenții 2.687
  Venituri producție imobilizări necorporale* 989
Cheltuieli operaţionale 13.011 7.980 6.215
(Pierdere)/Profit operațional 829 (606) 459
EBITDA 1.363 (128) 953
(Pierdere)/Profit net 559 (553) 388

*Veniturile din producție imobilizări necorporale reprezentând capitalizarea costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică

**Sumele sunt rotunjite la nivelul celei mai apropiate valori întregi

Sursa: Electrica

 

În anul 2022, EBITDA consolidată a crescut cu 1.491 milioane RON comparativ cu 2021 (vs. scădere 1.081 milioane RON în anul 2021 comparativ cu 2020), în timp ce marja profitului net a crescut cu 1.112 milioane RON (vs. scădere 940 milioane RON în 2021 comparativ cu 2020).

 

Evoluția EBITDA consolidată a  fost generată, în principal, de performanța  segmentului de furnizare, ca rezultat al strategiei de mitigare a riscului prin acoperirea cu contracte la termen pentru achiziția de energie, al strategiei de control al costurilor, precum și de implementarea prevederilor OUG nr. 119/2022. Prin intermediul ordonanței, costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, față de costurile recunoscute în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.

 

Veniturile Grupului Electrica, în anul 2022, s-au ridicat la valoarea de 10.010 milioane RON, reprezentând o creștere de 39,4% față de anul precedent.

 

Segmentul de furnizare:

 • Veniturile din furnizarea de energie electrică și gaze naturale au crescut cu 2.413,6 milioane RON, în principal din efectul net al creșterii prețurilor de vânzare pe piața cu amănuntul cu 53% și al unei ușoare creșteri cu 8,7% a cantității de energie furnizată pe piața cu amănuntul;
 • Veniturile din subvenții însumează 2.687 milioane RON, fără a avea o valoare corespondentă în anul 2021, ca urmare a aplicării mecanismului de plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, deconturile pentru sumele datorate fiind depuse în anul 2022 și pentru diferențele din anul 2021.

 

Segmentul de distribuție:

 • În anul 2022, veniturile din segmentul de distribuție de energie electrică au crescut cu aproximativ 665,8 milioane RON, sau 24,4%, la 3.396,6 milioane RON, de la 2.730,8 milioane RON în 2021, în principal din efectul generat de creșterea cu 110,9 milioane RON a veniturilor recunoscute în conformitate cu IFRIC 12 (respectiv recunoașterea investițiilor în rețea în legătură cu acordurile de concesiune), la care s-au adăugat creșterea tarifelor de distribuție și scăderea volumelor de energie electrică distribuită, cu un impact net de 554,9 milioane RON sau 24,9%;
 • Veniturile din producția de imobilizări necorporale, în valoare de 989,3 milioane RON, sunt înregistrate în anul 2022 fără a avea o valoare corespondentă în anul 2021 și reprezintă capitalizarea costului suplimentar cu achiziția energiei electrice realizate în anul 2022, în vederea acoperirii CPT față de costurile incluse în tarifele aprobate de ANRE pentru anul 2022.

 

Pe segmentul de furnizare, profitul net în 2022 este de 261 milioane RON (față de pierderea de 390 milioane RON din 2021) și EBITDA pozitivă de 390,9 milioane RON (față de o valoare negativă de 439,7 milioane RON din 2021), în principal ca urmare a creșterii veniturilor pe fondul creșterii prețurilor de vânzare a energiei electrice, coroborat cu eforturile interne de mitigare a riscurilor privind achiziția energiei necesare pentru revânzare și de control al costurilor operaționale.

 

Pe segmentul de distribuție, rezultatul înregistrat în 2022 reprezintă un profit net de 308 milioane RON și EBITDA pozitivă de 1.017 milioane RON (372 milioane RON în 2021), un impact semnificativ pozitiv fiind rezultat din capitalizarea costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT), sub formă de venituri din producția de imobilizări necorporale în valoare de 989,3 milioane RON, pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022. Prin costuri suplimentare se înțelege valoarea determinată ca diferență între prețul de achiziție a energiei electrice pentru CPT față de prețul de achiziție ex-ante recunoscut de ANRE, înmulțită cu cantitatea atribuită consumului propriu tehnologic (CPT).

 

În anul 2022, Electrica S.A. a obținut un profit net individual de 24,3 milioane RON. Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual al anului 2022 înregistrat de Electrica S.A. este în valoare de 0,1178 RON/acțiune. Valoarea totală brută a dividendelor este de 40 milioane RON.

 

ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE

 • Grupul Electrica a distribuit, în anul 2022, aproximativ 17,73 TWh (în scădere cu 4% față de anul 2021) către un număr de aproximativ 3,9 milioane de utilizatori;
 • În anul 2022, Grupul Electrica a furnizat pe piața cu amănuntul aproximativ 8,6 TWh (în creștere cu 8,7% față de 2021) către un număr de aproximativ 3,5 milioane de locuri de consum;
 • În 2022, Electrica Furnizare a fost lider de piață cu o cotă de 17,61%. În același timp, compania a fost lider și pe piața FUI (furnizorilor de ultimă instanță), cu o cotă de 30,53%, pe piața concurențială având o cotă de 12,82% (conform raport ANRE septembrie 2022);
 • Grupul Electrica urmărește în continuare extinderea portofoliului în domeniul producției de energie electrică, în special din surse regenerabile.

 

***

 

Rezultatele prezentate în acest comunicat sunt bazate pe situațiile financiare individuale și consolidate întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

 

Cel mai târziu, la data de 27 martie 2023 se vor publica și situațiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS-EU.

 

Până la 31 decembrie 2021, situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 au fost echivalente cu IFRS-UE.

 

Începând cu 31 decembrie 2022, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 3900/2022, a fost prevăzută o nouă clauză referitoare la conturile de reglementare pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare ale rețelei de consum propriu tehnologic pentru costurile efective cu energia față de prețurile ANRE ex-ante recunoscute în tarifele de distribuție, prin constituirea trimestrială a unor active intangibile pentru aceste cheltuieli suplimentare.

 

În setul de situații financiare consolidate conform IFRS-UE, aceste cheltuieli au un alt tratament financiar aplicabil.

 

Mai multe informații despre rezultatele financiare ale Grupului Electrica, în anul 2022, puteți găsi la link-ul: https://www.electrica.ro/investitori/rezultate-si-raportari/rezultate-financiare/situatiile-financiare-pentru-2022/

 

 

 

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice.

Grupul Electrica oferă servicii la aproximativ 3,9 milioane de utilizatori și are o arie de cuprindere națională – cu o acoperire de 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din

București și Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuției și furnizării energiei electrice din România.

Mai multe informații despre Grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei: www.electrica.ro.

Future Economy nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Future Economy nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Future Economyîşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.futureeconomy.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Future Economy în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe futureeconomy.ro

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vrei mereu cele mai actuale informatii?